Statut

                                                                                                                                                                      

STATUTUL  SOCIETATII ROMANE DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA PEDIATRICA SI ALTE TEHNICI  MINIINVAZIVE IN PEDIATRIE

 

 

CAPITOLUL  I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, PARTICIPANŢII, SEDIUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE Şİ DURATA ASOCIAŢIEI

 

Art.1. Denumirea Asociaţiei: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE, a cărei verificare a fost făcută de Ministerul Justiției conform avizului nr 118951/07.12.2012.

În toate actele emanând de la Asociație, denumirea acesteia va fi însoțită de arătarea sediului social, de numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor și de codul fiscal. Prescurtarea oficială a denumirii Asociației, ce va putea fi folosită în corespondență și ca formă de reprezentare este S.R.C.L.P. pentru teritoriul național.

 

Art.2. Forma juridică a Asociaţiei: apolitică, autonomă, non-guvernamentală şi non-profit, constituită conform O.G. nr.26/2000, modificată prin O.G.37/2003 şi Legea nr.246/2005 și care acţionează conform legilor în vigoare şi Statutului Asociației.

Art.3. Sediul Asociaţiei: strada Aleea Apostol Mărgărit, nr.3, bl.108, sector 3, București, România.

Sediul poate fi transferat oriunde în Romania pe baza deciziei luate de Consiliul Director în conformitate cu prevederile Statutului și ale legislației românești. Asociația își poate deschide sedii secundare, fără personalitate juridică sau filiale, în baza deciziei luate în acest sens de către Adunarea Generală a Asociaților.

 

Art.4. Asociaţia are autonomie deplină şi conlucrează cu universitățile de medicină, Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătății, Casele de Asigurări de Sănătate, precum și cu fundații și asociații similare din țară și străinătate, cu personalități medicale și științifice din țară și din străinătate, dar și cu alte instituţii, societăţi, reţele şi asociaţii din alte domenii de activitate, de la nivel local, naţional și internaţional,  cu persoane fizice sau juridice etc;

Art. 5. Durata Asociaţiei este: nedeterminată. Durata asociației începe să curgă la data înregistrării la registrul special pentru asociații și fundații.

 

CAPITOLUL  II

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 

Art.6.

(1) SCOPUL

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE se constituie și funcționează ca un grup de interese ale membrilor (persoane ce își desfășoară activitatea în domeniul medical și chirurgical, al învățământului medical universitar și postuniversitar, al cercetării medicale, științifice, formării profesionale medico-chirurgicale etc), al cărei scop este menit să servească interesele medicinei românești și să asigure o asistență medicală de înaltă performanță pentru pacienții pediatrici.

Principalul scop al Asociației îl reprezintă: dezvoltarea activității medicale românești prin asimilarea și implementarea unor metode moderne de diagnostic și tratament, formarea continuă a specialiștilor în diferite ramuri medico-chirurgicale și alinierea activității de practică medicală din țara noastră, la nivelul standardelor europene.

 

(2) OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Obiective:

– aplicarea și dezvoltarea metodelor moderne de diagnostic și tratament pentru pacienții pediatrici aflați pe teritoriul țării noastre și/sau în afara granițelor ei;

investigarea, diagnosticarea și tratamentul chirurgical miniinvaziv videoendoscopic al pacienților nou-născuți, pediatrici și adolescenți din țară și  străinătate;

– acordarea de ajutoare în vederea tratamentului, pentru pacienții nou-născuți, pediatrici și adolescenți cu afecțiuni chirurgicale și non-chirurgicale;

– activitate didactică, de învățământ și educație medicală a studenților români și străini, activitate de pregătire și formare continuă a rezidenților, medicilor specialiști și medicilor primari, a altor categorii profesionale având legătură cu activitatea asociației, din țară și străinătate;


– activități de cercetare medicală și cercetare științifică în domeniul chirurgiei videoendoscopice, al chirurgiei robotice, telemedicinei și altor tehnici miniinvazive din cadrul neonatologiei, pediatriei și celorlalte specialități medicale și chirurgicale;

– pregătirea și formarea specialiștilor din țară și străinătate, prin activitate de training  în domeniul medical/paramedical, de training în domeniul chirurgiei miniinvazive videoendoscopice, chirurgiei robotice, telechirurgiei, computer chirurgiei 3D/4D și al altor tehnici chirurgicale moderne etc;

– inițierea, promovarea și dezvoltarea activității de training de tip “hand’s on” și dezvoltarea practicii în chirurgia experimentală;

– pregătirea și formarea specialiștilor din țară și străinătate, în chirurgia fetală și neonatală;

– promovarea și susținerea proiectelor (granturi) naționale și internaționale în domeniul medicinei, învățământului medical sau altor domenii de activitate legate de medicină și învățământ;

– susținerea și desfășurarea de cursuri de calificare  pentru care se vor elibera certificate de calificare, precum și cursuri de perfecționare și specializare  pentru care se vor elibera certificate și diplome de absolvire, conform legilor în vigoare și potrivit scopului asociației;

– susținerea programelor naționale de  training, de atestate și competențe profesionale eliberate de către Ministerul Sănătății și alte instituții abilitate ale statului în toate specialitățile medicale și chirurgicale, cu  precădere în domeniul tehnicilor miniinvazive videoendoscopice, prin organizarea de cursuri de training și stagii de pregătire în: chirurgie  laparoscopică, chirurgie laparoscopică pediatrică, chirurgie toracoscopică, chirurgie toracoscopică  pediatrică, chirurgie ginecologică laparoscopică pediatrică, chirurgie artroscopică  pediatrică, tehnici urologice pediatrice videoendoscopice, endoscopie digestivă pediatrică diagnostică și terapeutică, neurochirurgie și chirurgie spinală videoendoscopică pediatrică, imagistică  pediatrică intervențională, cardiologie și chirurgie cardio-vasculară videoendoscopică pediatrică, chirurgie vedeoendoscopică O.R.L, chirurgie materno-fetală videoendoscopică, chirurgie neonatală miniinvazivă videoendoscopică, alte tehnici intervenționale în neonatologie și pediatrie, tehnici miniinvazive videoendoscopice de anestezie și terapie intensivă în pediatrie, chirurgie robotică  pediatrică, telemedicină și telechirurgie etc

– organizarea de întâlniri, seminarii, conferințe, congrese, mitinguri, ateliere de lucru, training-uri, la nivel local, național și internațional, pe probleme specifice domeniilor amintite;

– acordarea de consultanță și consiliere medicală pentru orice pacient din țară și străinătate;

– asistență juridică și consiliere medicală pentru cazurile de malpraxis și deontologie profesională;

– promovarea şi desfăşurarea de programe şi activităţi pentru dezvoltarea asociației;

– dezvoltarea relațiilor economice cu asociații și societăți similare, cu societăți comerciale de stat sau private, cu alte instituții de stat din țară și străinătate;

– promovarea și dezvoltarea activității specifice, prin acțiuni de publicitate în mass-media scrisă și televizată din țară și străinătate;

 

Activități :

Pentru realizarea obiectivelor declarate, Asociaţia își propune următoarele activități:

1)      Cercetarea aspectelor referitoare la îmbunătățirea și dezvoltarea asistenței medicale de specialitate pentru pacienții pediatrici din țară și din străinătate;

2)      Cercetarea aspectelor legate de diagnosticul și tratamentul miniinvaziv videoendoscopic în domeniul tuturor specialităților chirurgicale și non-chirurgicale pediatrice;

3)      Editarea și publicarea de material medical științific, informativ, educativ și didactic; realizarea şi editarea de cărți, publicaţii periodice, reviste, pliante, afişe, broșuri, programe informatice şi alte materiale informative în concordanță cu scopul principal al asociației;

4)      Crearea de platforme tip e-learning, site-uri videoelectronice, posturi radio-tv etc.;

5)      Acordarea de burse de studiu persoanelor implicate în tratamentul pacienților nou-născuți și pediatrici;

6)      Acordarea de burse de studiu persoanelor implicate în învățământul universitar, preuniversitar medical și postuniversitar, de formare profesională în domeniul medicinei;

7)      Elaborarea de strategii de ameliorare a serviciilor de sănătate în ceea ce privește tratamentul și îngrijirea copiilor;

8)      Participarea la elaborarea sau susținerea unor proiecte, programe și strategii pe teme de sănătate;

9)      Acordarea de sponsorizări persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități similare asociației în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale;

10)  Sprijinirea derulării programelor de sănătate publică;

11)  Implementarea de programe de sănătate proprii sau în parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate, în domeniul de specialitate sau în legătură cu domeniul de specialitate;

12)  Desfășurarea de activități specifice pentru participarea la elaborarea politicilor de sănătate;

13)  Colaborarea cu universitățile de medicină, Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătății, cu Casele de Asigurări de Sănătate, precum și cu asociații/fundații similare din țară și străinătate, cu personalități medicale și științifice din țară și străinătate, dar și cu alte instituţii, societăţi, reţele şi asociaţii din alte domenii de activitate, de la nivel local, naţional și internaţional,  cu persoane fizice sau juridice;

14)  Colectarea de fonduri bănești, aparatură, echipamente, materiale, dispozitive medicale și instrumentar chirurgical; repartizarea acestora în conformitate cu scopurile recunoscute ale asociației;

15)  Organizarea și desfășurarea de proiecte și activități culturale, educaționale și sociale destinate copiilor;

16)  Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociației. În cazul în care ar fi necesare aprobări speciale pentru aceste activități, Asociația le va desfășura după obținerea aprobărilor respective.

 

 

CAPITOLUL  III

MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 7.  Au calitate de membrii fondatori ai SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE, următorii asociați, care au contribuit cu suma de 25 euro (echivalentul în lei la cursul BNR), reprezentând cotizația anuală/membru, la înființarea și organizarea prezentei Asociații:

ISABELA-MAGDALENA DRĂGHICI, Șef de Lucrări Dr. U.M.F. “Carol Davila” București, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, doctor în medicină, atestat de chirurgie laparoscopică pediatrică

LIVIU DRĂGHICI,  Asistent Universitar Dr. U.M.F. “Carol Davila” București, medic primar chirurgie generală, doctor în medicină, atestat de chirurgie laparoscopică

NICOLAE-DRAGOȘ  MĂRGĂRITESCU, Șef de Lucrări Dr. U.M.F. Craiova, medic primar chirurgie generală, doctor în medicină

MIRCEA-OVIDIU CIOBANU, Șef de Lucrări Dr.U.M.F. Craiova, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, doctor în medicină, atestat de ultrasonografie generală

BOGDAN SAVU, Șef de Lucrări Dr. U.M.F. Iași, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, doctor în medicină

GHEORGHE BURNEI, Profesor  Univ. Dr. U.M.F. “Carol Davila” București, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, doctor în medicină

MARIA DELIA POPESCU, medic specialist chirurgie pediatrică, doctorand U.M.F. “Carol Davila”

ANA-MARIA SCURTU, medic primar chirurgie pediatrică

RUBIN MUNTEANU, Asistent Universitar Dr. U.M.F. “Carol Davila” București, medic primar chirurgie generală, atestat de chirurgie laparoscopică

VASILE POPA,  medic primar chirurgie toracică

MIHAI CODRESCU, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică

CARMEN-LOREDANA GORGAN,  medic rezident chirurgie pediatrică

ALEXANDRU-CĂTĂLIN BOBOC,  medic rezident chirurgie generală

Art.8. Asociaţia este compusă din:

Membri;

Membri de onoare (fără drept de vot);

Colaboratori voluntari;

Personal angajat, potrivit Legislației muncii;

Art.9. Poate deveni membru al SOCIETĂȚII  ROMÂNE DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care, prin activitatea pe care o desfășoară susține obiectivele Asociației în condițiile prevăzute de lege,  orice cadru medical care cunoaște conținutul prezentului Statut, este de acord cu practicile și procedurile de organizare și funcționare ale SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE, achită taxa de înscriere și care depune o cerere scrisă în acest sens.

Calitatea de membru al Asociației nu este transmisibilă.

Acceptarea ca membru al Asociației face obiectul procedurii stabilite în prezentul Statut.

 

Art.10. Aderarea la Asociație

Persoanele fizice/juridice cu domiciliul/sediul în Romania sau în străinătate activând în domeniul medical, universitar sau al cercetării, care sunt de acord cu Actul Constitutiv și Statutul Asociației pot deveni membrii completând formularul de înscriere și depunând taxa de membru.

Consiliul Director primește cererea de înscriere, verifică îndeplinirea condițiilor privind calitatea de membru, o aprobă în principiu și încunoștiințează prima Adunare Generală a Asociației în vederea aprobării definitive a noului membru. Noul membru va dobândi toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate în momentul aprobării din partea Adunării Generale a Asociaților.

Adunarea Generală poate refuza calitatea de membru unei persoane dacă există dubii justificate asupra capacității acesteia de a respecta Actul Constitutiv al Asociației, Statutul și de a contribui la atingerea scopurilor acesteia, sau dacă au fost descoperite alte motive serioase care împiedică acceptarea ca membru; în acest caz dacă a fost încasată, taxa de membru va fi restituită depunătorului, iar aprobarea de principiu revocată.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Art.11. Toți membrii Asociației numită SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE au drept de vot; votul este deschis, cu excepția alegerii Consiliului Director, Președintelui Asociației și a Cenzorului, când este secret.

 

Art.12. Membrii prezentei Asociații au următoarele drepturi :

a)      De a participa  la Adunările Generale ale Asociației, de a pune în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației, de a-și înainta propunerile, declarațiile și cererile organelor de conducere și comisiilor Asociației și de a cere răspuns la întrebările pe care le formulează;

b)      Să facă propuneri Adunării Generale în ceea ce privește activitatea, programele și strategia acesteia; propunerile vor fi supuse Consiliului Director, care le va discuta și supune spre aprobare organului de conducere competent al Asociației.

c)      Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

d)     Să sesizeze Asociația despre problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației în vederea promovării și apărării acestora;

e)      Să participe la activitățile desfășurate de către Asociație; să primească remunerare în condițiile legii și în limita posibilităților, pentru activitățile desfășurate pentru atingerea scopului și obiectivelor Asociației;

f)       De a obține informații privitoare la activitățile desfășurate de Asociație și de a primi servicii care sunt de obicei furnizate gratuit membrilor Asociației, în conformitate cu hotărârile organelor de conducere ale Asociației sau în alte condiții aplicabile tuturor membrilor.

g)      Să solicite modificarea Actului Constitutiv și al Statutului;

h)      Să solicite dizolvarea Asociației în cazul îndeplinirii condițiilor pentru aceasta, etc.

 

Art.13. Membrii prezentei Asociații au următoarele obligații:

a)      Să respecte prevederile prezentului Statut, să implemeteze hotărârile luate de organele de conducere ale Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor asociației și creșterii prestigiului acesteia.

b)      Să nu desfășoare în cadrul Asociației sau cu ocazia activităților desfășurate de către aceasta, activități de propagandă politică, față de alți membrii ai Asociației sau terțe persoane aflate în legătură profesională cu Asociația.

c)      Să nu întreprindă acțiuni, care, prin natura lor pot leza interesele Asociației.

d)     Să-și plătească corect și la timp taxele de membru, în modalitatea și suma prevăzute de Statut.

e)      Membrii Asociației care sunt în urmă cu plata taxelor de membru sunt privați, pe perioada cât sunt restanțieri la plată, de dreptul de vot în acele organe de conducere ale Asociației în care sunt membrii în conformitate cu termenii stipulați în Statut.

 

Taxa de membru:

 • Suma, programul de plată și modalitățile de plată ale sumelor datorate de către membrii Asociației vor face obiectul rezoluțiilor Adunării Generale.
 • Neplata taxei datorate în termen de 6 luni de la scadență determină suspendarea dreptului de vot. Neplata taxei de membru timp de 1 an poate conduce la excluderea respectivului membru din asociație, în condițiile art.13 din prezentul Statut.
 • Taxa este plătită la datele hotărâte de Consiliul Director, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale valabil la data plății. Membrii străini care au acest drept conform legii pot plăti taxa în valută.

f)       În cazul încetării calității de membru taxa de membru nu este returnabilă.

 

Art. 14. Membrii prezentei Asociații, pierd calitatea de membru prin:

a)      Încetarea existenței (dizolvarea)  persoanei juridice-membru al Asociației;

b)      Renunțarea la calitatea de membru; retragerea unui membru se face pe bază de notificare adresată Consiliului Director și Adunării Generale cu cel puțin 3 luni înainte ca aceasta să devină efectivă; în acest caz taxa de membru se va plăti până la operarea retragerii;

c)      Condamnare penală printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă;

d)     Declararea judecătorească a dispariției persoanei;

e)      Deces

f)       Declararea incapacității de plată și declanșarea procedurii de faliment a persoanei juridice, membru al Asociației;

g)      Excludere; excluderea unui membru se bazează pe hotărârea Adunării Generale; membrul respectiv va primi un preaviz cu 10 zile înainte de Adunarea Generală, astfel încât să se poată apăra în fața Adunării.

 

Un membru al Asociației poate fi exclus pentru următoarele motive:

 • Împiedică activitatea Asociației sau activitatea sa aduce prejudicii Asociației;
 • A încălcat grav o prevedere a Statutului sau a Actului Constitutiv și, în ciuda avertismentelor, membrul mai sus menționat își încalcă în mod repetat obligațiile ce îi revin prin Statut sau Actul Constitutiv al Asociației;
 • Nu și-a plătit taxa de membru timp de un an;
 • Obiectul și activitățile unui membru încetează să se încadreze în scopurile Asociației.

Pierderea calității de membru al Asociației se constată sau se decide de către Adunarea Generală a Asociației. Excluderea din Asociație a unui membru se face doar prin hotărârea Adunării Generale, pentru încălcarea prevederilor statutare, prin votul favorabil a cel puțin 2/3 din membrii prezenți.

 

 

CAPITOLUL  IV

ORGANIZAREA, ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

 ALE ASOCIAŢIEI

Organele Asociației sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

Art.15. ADUNAREA GENERALĂ

Organul de conducere suprem al Asociației SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor.

Atribuțiile și puterile Adunării Generale ale Asociației sunt:

a)  Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b)  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a situației financiare anuale la propunerea Consiliului Director;

c) Aprobarea, la propunerea Consiliului Director a modificării cuantumului, datelor de plată și modalității de vărsare a taxei de membru;

d) Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director și descărcarea lor de gestiune la încetarea mandatului;

e)  Alegerea şi revocarea Președintelui Asociației și a Cenzorului și descărcarea lui de responsabilități la încetarea mandatului;

f)  Modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

g)  Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;

h) Stabilirea, în cazul dizolvării Asociației, a destinației bunurilor rămase în urma lichidării.

i)  Schimbarea sediului;

j) Ratificarea propunerilor Consiliului Director,  aprobarea definitivă a noilor membri aprobați prealabil de către Consiliul Director;

k) Acordarea titlului de membru onorific persoanelor recomandate de către Consiliul Director în condițiile prezentului Statut;

l)  Înființarea unor sedii auxiliare fără personalitate juridică sau filiale și stabilirea modului de funcționare a acestora și a raporturilor cu sediul central;

m)  Ratificarea propunerilor Consiliului Director de excludere a membrilor Asociației;

n)  Orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 

 Art.16.

(1) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum urmează :

 • în sesiune ordinară, o dată pe an, în primul trimestru al anului și este convocată de Consiliul Director, prin publicarea unui anunț într-un ziar de circulație sau pe site-ul Asociației și prin afișare la sediul acesteia ;
 • în sesiune extraordinară, la propunerea Consiliului Director sau a 1/3 din membrii Asociației, ori de câte ori este nevoie și trebuie rezolvate probleme importante ce țin de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.

(2) Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director în scris, sau verbal. Adunarea Generală se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an la sediul Asociației sau în orice alt loc din țară sau străinătate arătat în convocare. Președintele Consiliului Director convoacă Adunarea Generală cu cel puțin două săptămâni înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi și a propunerilor privind problemele ce urmează a fi discutate. Convocarea se va face în scris și va specifica ordinea de zi, locul și ora.

În caz de urgență, Adunarea Generală va putea fi convocată cu cel puțin o săptămână înainte. În acest caz convocarea va cuprinde și va specifica motivele ce au determinat scurtarea termenului.

Art.17. Valabilitatea ședințelor

Ședințele Adunării Generale sunt legal constituite daca ½ + 1 din numărul total al membrilor Asociației, cu excepția celor onorifici, sunt prezenți. Dacă nu se realizează cvorumul, Președintele Consiliului Director va convoca o nouă ședință. Această nouă ședință poate lua decizii în mod legal indiferent de numărul de membrii prezenți. Ședințele Adunării Generale vor fi prezidate de Președintele Consiliului Director. În absența Președintelui, locul acestuia va fi luat de unul dintre vicepreședinți.

Art.18. Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor calculată în raport cu cvorumul statutar îndeplinit (1/2 + 1 din numărul membrilor prezenți), cu excepția următoarelor cazuri:

 • Excluderea asociaților, când hotărârile se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți;
 • Hotărârile privitoare la dizolvarea Asociației, care se iau cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor, atât prezenți, cât și absenți;
 • La modificările aduse Statutului este necesară o majoritate de 2/3 din numărul total de membri, atât prezenți, cât și absenți.

În caz de egalitate, Președintele are votul decisiv.

 

Art.19. Votul în Adunarea Generală este deschis, cu excepția celui dat pentru alegerea membrilor Consiliului Director și al Cenzorului, precum și pentru aprobarea documentelor anuale.

Dreptul de vot

Membrii Asociației, cu excepția celor onorifici, au drept de vot în Adunarea Generală,cu excepția clauzei de suspendare prevăzute de art.13, lit e) al prezentului Statut. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Un membru votant poate fi reprezentat de alt membru votant al Asociației acționând sub procură specială. Procura poate fi adresată Adunării Generale prin document scris sigilat.

 

Art.20. CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației, în limita a cel mult 1/4 din componența sa.

Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociației și este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani, prin vot secret, cu majoritatea simplă a celor prezenți. Consiliul Director este format din 6 membri. Mandatul primului Consiliu Director va incepe de la data înscrierii Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Consiliul Director are următoarea structură:

 • Președinte,
 • 2 vicepreședinți
 • 3 membri fără atribuții speciale

Membrii Consiliului Director pot fi realeși. Președintele Consiliului Director poate fi reales numai o dată. Dacă unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului Director părăsesc Consiliul, și/sau Asociația, locul acestuia rămâne vacant până la următoarea Adunare Generală, când se va proceda la alegerea unui nou membru.

Ședințele Consiliului Director vor avea loc ori de câte ori va fi nevoie, dar cel puțin o dată pe an, la sediul Asociației sau în orice loc din țară sau străinătate specificat în convocare, la data stabilită de Președinte. Convocările se vor face prin notificare scrisă trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte de ședință.

Art.21. Competențe și atribuții ale Consiliului Director:

(1) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:

a) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor  Asociaţiei la prima ședință a Adunării Generale ordinare;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;

d) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

e) poate înființa comisii care sunt considerate necesare pentru a analiza probleme specifice și a determina termenii lor de referință. Aceste comisii vor propune rezoluții și acțiuni concrete Consiliului Director;

f) asigură conducerea efectivă a Asociaţiei în perioada dintre şedinţele Adunării Generale şi eliberează documentele administrative legate de activitatea acesteia;

g) numește Directorul Executiv al Asociaţiei, care îşi va asuma activitatea de zi cu zi a Asociaţiei şi stabilește durata mandatului şi limitele acestuia;

h) hotărăște în principiu asupra primirii de noi membri şi supune hotărârea spre aprobare Adunării Generale;

i) propune Adunării Generale numirea membrilor onorifici;

j) face propuneri Adunării Generale privind valoarea taxei de membru şi a modului de colectare a acesteia;

k) face propuneri Adunării Generale pe baza recomandărilor comisiilor şi membrilor Asociaţiei;

l) negociază în numele Asociaţiei în probleme legate de implementarea scopurilor Asociaţiei şi/sau deleagă Directorul Executiv să negocieze în numele Asociaţiei;

m) face propuneri, declaraţii, analize şi alte materiale pe care Asociaţia le înaintează autorităţilor şi instituţiilor centrale ca şi declaraţiile de presă de primă importanţă – în numele Asociaţiei;

n) decide schimbarea oriunde în țară a sediului Asociației, în condițiile prevăzute de prezentul Statut;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau prevăzute în Statut.

(2) Consiliul Director mai are următoarele obligații stabilite prin Statut:

a) elaborează programe inițiate de Asociație și supraveghează funcționarea lor, precum și respectarea angajamentelor contractuale ale Asociației;

b) stabilește și întreține relații, pe plan intern și internațional, în eventualitatea unor parteneriate cu alte organizații sau organisme similare;

c) asigură legături cu organisme, asociații, institute, instituții și agenți economici interesați, din țară sau străinătate ;

Art.22. Consiliul Director își rezervă dreptul de a propune schimbări în structura de administrație, pe care le supune, în prealabil, votului Adunării Generale.

Art.23. Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale.

Art.24. Deciziile Adunării Generale și ale Consiliului Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute de lege.

Art.25. Responsabilități:

1)      Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.

2)      Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale, în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.

Art.26. Ședințele Consiliului Director sunt valabile dacă sunt prezenți ½ + 1 din numărul total al membrilor. Fiecare membru al Consiliului are un vot în privința hotărârilor. Hotărârile Consiliului Director se iau prin votul a jumătate plus unu din cei prezenți și trebuie prezentate spre ratificare Adunării Generale.

În cazul în care la prima convocare cvorumul de ½ + 1 din numărul total al membrilor nu este îndeplinit, se va convoca o nouă ședință ce va avea loc în termen de 7 zile de la prima. Hotărârile la cea de-a doua ședință vor fi valide dacă au participat cel puțin 3 membri iar adoptarea hotărârii a fost făcută cu votul a cel puțin 2 membri.

Art.27. Consiliul Director se întrunește la inițiativa a cel puțin 1/3 din membri.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art.29. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

Președintele Asociației este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani prin votul secret al majorității membrilor prezenți.

Art.30. Președintele are drept de reprezentare a Asociației, având  şi drept de semnătură, în relațiile cu autoritățile, instituțiile, persoanele fizice și juridice, cu partenerii din țară și străinătate. În cazul indisponibilităţii acestuia, dreptul de reprezentare este transmis asupra unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de către Preşedinte.

Art.31. Președintele conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală. În lipsa Președintelui Asociației, vicepreședinții desemnați exercită atribuțiile acestuia.

 

Art.32. CENZORUL

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor ales pe o perioadă de 4 ani.

Art.33. În realizarea atribuțiilor sale Cenzorul :

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c) participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin Statut sau de Adunarea Generală.

Art.34. Cenzorul exercită controlul financiar o dată pe an, în primul trimestru al anului în curs și își prezintă concluziile într-un proces-verbal la prima întâlnire ordinară a Adunării Generale.

Art.35. Cenzorul este desemnat în condițiile prezentului Statut de către Adunarea Generală statutar constituită prin prezența a 2/3 din membri, prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Art.36. Adunarea Generală, Consiliul Director, Președintele, Cenzorul trebuie să se aleagă în primul trimestru al anului în care Asociația se constituie.

Art.37. Pentru activitatea depusă Cenzorul are dreptul în condițiile legii și în limita posibilităților să primească remunerare pentru perioada desfășurării activității.

 

CAPITOLUL  V

 

FILIALELE ȘI AFILIEREA

 

Art.38. Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, în alte localități sau judeţe din țară sau străinătate, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației.

Art.39. Filiala este o entitate fără personalitate juridică și nu poate încheia în nume propriu acte juridice de dispoziție, de administrare și de conservare. Filiala poate stabili legături de colaborare profesională specifică pe domeniul de activitate, cu organizaţii similare, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art.40. Asociația poate primi noi membri, la propunerea Consiliului Director, persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile în care ei cunosc prevederile prezentului Statut, sunt de acord cu practicile și procedurile de organizare și funcționare ale Asociației numite SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE și achită taxa de înscriere.

Art.41. Asociația numită SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI  MINIINVAZIVE  ÎN  PEDIATRIE are dreptul să se afilieze sau să devină membru al altor organizații interne sau internaționale. Decizia este luată de către Adunarea Generală, prin votul favorabil a cel puțin 2/3 din membrii prezenți, la propunerea Consiliului Director.

 

CAPITOLUL  VI

PATRIMONIUL ȘI  VENITURILE  ASOCIAŢIEI

Art.42. Asociația deține un patrimoniu social distinct și autonom față de patrimoniile individuale ale fiecărui membru. La înființare, Asociația are un capital inițial în sumă de 1600 RON, vărsat integral în numerar, format din contribuțiile egale ale membrilor fondatori, semnatari ai prezentului act.

Art.43. Veniturile Asociației provin din :

a)      cotizațiile membrilor aderenți, stabilite astfel: 25 EUR = taxa de înscriere, respectiv 35 EUR = cotizație anuală, plătibili în lei, la cursul zilei stabilit de Banca Națională a României;

b)      finanţări, colecte, sponsorizări, donații sau legate din țară și străinătate, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, alte acte cu titlu gratuit ;

c)      venituri realizate din activităţi economice directe în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul Asociaţiei;

d)     dobânzile și dividendele rezultate ca urmare a plasamentelor disponibilităților efectuate de către Asociație, dividendele obţinute din activitățile societăţilor comerciale înființate de către Asociație, etc ;

e)      alte venituri prevăzute de lege:

 • asistența tehnică și financiară din partea Asociației, pentru firme, agenții, persoane fizice sau juridice, organizații guvernamentale sau nonguvernamentale din țară și străinătate;
 • activități economice accesorii/taxe pentru: servicii, vânzări de carte, reviste, suport electronic, materiale publicitare, organizare de întâlniri, seminarii, conferințe, congrese, mitinguri, spectacole, ateliere de lucru, training-uri, la nivel local, național și internațional,  generatoare de fonduri necesare desfășurării activităților prevăzute în scopul și obiectivele Asociației;
 • fonduri realizate din derulare de proiecte și programme naționale și europene,  programme structurale europene, etc.

Art.44. Organele de conducere ale Asociației poartă răspunderea pentru folosirea corectă a mijloacelor bănești de patrimoniu.

Art.45. Fondurile Asociației se administrează pe baza unui plan de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală. Consiliul Director prezintă anual bilanțul Adunării Generale.

Art.46. Asociațiile pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

Art.47. Asociațiile pot desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

 

CAPITOLUL  VII

DIZOLVAREA  ASOCIAŢIEI

 

Art.48. Asociația se dizolvă :

a)      de drept ;

b)      prin hotărârea judecătoriei sau tribunalului, după caz;

c)      prin hotărârea Adunării Generale ;

Art.49.

(1)   Asociația se dizolvă de drept prin :

a) realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop ;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului Adunarea Generală, respectiv Consiliul Director trebuiau constituite;

c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.50.

(1)Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinei publice;

c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociația a devenit insolvabilă.

(2) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

Art.51.Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare. Procesul-verbal, în forma autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art.52.

(1)   În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2)   Aceste bunuri vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(3)   Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă prin acesta, nu s-a stabilit o dată ulterioară.

(4)   Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, prin care atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

 

CAPITOLUL  VIII

LITIGII

Art.53. Orice fel de litigii intervenite  se vor soluționa potrivit dreptului comun.

CAPITOLUL  IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.54. Asociația are însemne proprii: ștampilă și siglă.

Art.55. Orice act emis de prezenta Asociație este considerat oficial dacă are ștampila acesteia și este semnat de Președinte sau de persoana împuternicită de Președintele Asociației.

Art.56. Din prezentul Statut fac parte integrantă procesul-verbal al Adunării Constituante și Actul Constitutiv al Asociației.

Art.57.  Prevederile prezentului statut se pot modifica prin acordul părţilor şi se completează cu dispoziţiile legii.

Art.58.  Prezentul Statut, redactat în 7 exemplare, a fost aprobat în data de 21.12.2012, de către Adunarea Generală Constituantă a Asociației denumită în continuare

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ ȘI ALTE TEHNICI MINIINVAZIVE ÎN PEDIATRIE, constituită din membrii fondatori înscriși în Adunarea Generală Constituantă și semnatari ai prezentului Statut.

 

Pentru care ne însușim prezentul Act Constitutiv și Statutul Asociației.